دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون ی آموزش زبان روسی 96

درخواست حذف این مطلب


از آنجایی که 50 درصد نمره نهایی داوطلبان در آزمون ی به آزمون کتبی بستگی دارد پس داوطلبان  ی آموزش زبان روسی که در آزمون ی ثبت نام کرده اند ، باید تا اسفند که زمان برگزاری آزمون می باشد روی مباحث آزمون تسلط کافی پیدا کنند . داوطلبان باید در مرحله اولمنابع آزمون ی رشته آموزش زبان روسی را تهیه و مطالعه نمایند . اما مرحله بعدی تسلط روی نمونه سوالات آزمون ی آموزش زبان روسی در سال های گذشته است . آزمون شامل سوالات دو دفترچه سوال است . یکی دفترچه سوالات عمومی که خود شامل سوالات درس زبان انگلیسی آزمون ی و سوالات درس استعداد تحصیلی در آزمون ی می باشد و دفترچه دیگر شامل سوالات دروس تخصصی آموزش زبان روسی است . در همین راستا در ادامه دفترچه سوالات آزمون ی آموزش زبان روسی به همراه پاسخنامه کلیدی آموزش زبان روسیاز سال های 94 تا 96 را قرار داده ایم تا داوطلبان بتوانند تنها با یک کلیک ، دفترچه سوالات و پاسخنامه را کنند .


 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]