دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون ی بیوتکنولوژی کشاورزی 96

درخواست حذف این مطلب


از آنجایی که 50 درصد نمره نهایی داوطلبان در آزمون ی به آزمون کتبی بستگی دارد پس داوطلبان  ی بیوتکنولوژی کشاورزی که در آزمون ی ثبت نام کرده اند ، باید تا اسفند که زمان برگزاری آزمون می باشد روی مباحث آزمون تسلط کافی پیدا کنند . داوطلبان باید در مرحله اولمنابع آزمون ی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی را تهیه و مطالعه نمایند . اما مرحله بعدی تسلط روی نمونه سوالات آزمون ی بیوتکنولوژی کشاورزی در سال های گذشته است . آزمون شامل سوالات دو دفترچه سوال است . یکی دفترچه سوالات عمومی که خود شامل سوالات درس زبان انگلیسی آزمون ی و سوالات درس استعداد تحصیلی در آزمون ی می باشد و دفترچه دیگر شامل سوالات دروس تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی است . در همین راستا در ادامه دفترچه سوالات آزمون ی بیوتکنولوژی کشاورزی به همراه پاسخنامه کلیدی بیوتکنولوژی کشاورزی از سال های 94 تا 96 را قرار داده ایم تا داوطلبان بتوانند تنها با یک کلیک ، دفترچه سوالات و پاسخنامه را کنند .


 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]