دفترچه ثبت نام آزمون مدارس نمونه تی لردگان 97 - 98

درخواست حذف این مطلب


آزمون نمونه تی شهر لردگان برای ورود به دبیرستان های دوره اول و دوم هرساله توسط آموزش و پرورش شهر لردگان به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت  شهر لردگان برای ورود دانش آموزان از پایه ششمبه هفتم ( دبیرستان های دوره اول ) و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم شهر لردگان برای ورود دانش آموزان از پایهنهم به دهم ( دبیرستان های دوره دوم ) برگزار می گردد . در این مقاله میخواهیم به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه تی ششم ابت 97 – 98 شهر لردگان و ثبت نام نمونه تی نهم به دهم 97 – 98 شهر لردگان و همچنینزمان برگزاری و زمان اعلام نتایج آزمون نمونه تی 97 – 98 شهر لردگان بپردازیم . همچنین توصیه می کنیم برای داشتن شانس بیشتر برای قبولی در آزمون نمونه تی شهر لردگان ، مقاله مشاوره قبولی آزمون نمونه تی ششم ابت  ومشاوره قبولی آزمون نمونه تی نهم به دهم را مطالعه کنید .

برای  دفترچه ثبت نام نمونه تی شهر لردگان 97 – 98 کلیک کنید .
( لینک بعد از آغاز ثبت نام فعال می شود . )

 


 مطالعه دقیق دفترچه ثبت نام آزمون مدارس نمونه تی شهر لردگان ا امیست . 

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]