شهریه ی پردیس خودگردان 97

درخواست حذف این مطلب


پردیس های خودگردان ( بین الملل سابق ) با هدف پذیرش دانشجو در قبال دریافت شهریه تاسیس شدند . آن دسته از داوطلبانی که قصد تحصیل در مقطع  ی پردیس های خودگردان را دارند ، باید بعد از شرکت در آزمون ی و اعلام نتایج اولیه آزمون ی ، مجاز به انتخاب رشته در این ها شوند تا بتوانند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته ی ، پردیس هایی که ارائه دهنده رشته خود هستند را انتخاب نمایند . البته باید به این نکته هم توجه داشت که هر داوطلب در صورت ب حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون ی مربوط به آن می تواند به مصاحبه دعوت شود . در صورتی که داوطلبان در جلسهمصاحبه ی موفق حاضر شوند ، از شانس قبولی بالایی برخوردار هستند . در حال حاضر اطلاعات شهریه ی پردیس خودگردان 97  های مختلف اعلام نشده است و در ادامه شهریه ی پردیس خودگردان 96 را آورده ایم تا داوطلبان بتوانند با مشاهده اعداد درج شده در جداول ، شهریه ی پردیس 97 را تخمین بزنند . محتویات این مقاله در صورت ایجاد تغییرات غیر قابل پیش بینی در محدوده شهریه ذکر شده ، به روز رسانی خواهد شد .


 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]