شهریه ی شبانه 97

درخواست حذف این مطلب


اولین سوالی که ممکن است برای متقاضیان تحصیل در مقطع  ی  های تی در دوره شبانه به وجود آید ، میزان شهریهای است که باید در طی دوره تحصیلی خود به بپردازند . تمامی متقاضیانی که بعد از شرکت در آزمون ی و اعلام نتایج اولیه آزمون ی ، مجاز به انتخاب رشته ی در دوره های شبانه شده اند ، باید با توجه به حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه ی نسبت به های دوره شبانه در رشته خود اقدام کنند . شهریه دوره های شبانه از دو قسمتشهریه ثابت و شهریه متغیر تشکیل شده است که میزان آن هر ساله توسط بر روی سایت قرار می گیرد . در حال حاضر اطلاعات شهریه ی شبانه 97  های مختلف اعلام نشده است و در ادامه شهریه ی شبانه 96 را آورده ایم تا داوطلبان بتوانند با مشاهده اعداد درج شده در جداول ، شهریه ی شبانه 97 را تخمین بزنند . محتویات این مقاله در صورت ایجاد تغییرات غیر قابل پیش بینی در محدوده شهریه ذکر شده ، به روز رسانی خواهد شد .


 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]