ثبت نام مدارس شاهد

درخواست حذف این مطلب


شرایط عمومی برای ثبت نام و ادامه تحصیل در مدارش شاهد به شرح زیر است :
لازم به ذکر است که دارا بودن شرایط ذکر شده برای ثبت نام و ادامه تحصیل کلیه دانش آموزان شاهد و غیر شاهد ا امیست .
1.    دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رفتاری
2.    رعایت احکام شرعی و پوشش ی متناسب با دوره تحصیلی و سن دانش آموزان ( حجاب برتر برای دانش آموزان دختر )
3.     زام و پایبندی خانواده به حفظ شئونات و ارزش های ی و تربیت بدنی
4.    رعایت مقررات و آئین نامه انضباطی و تربیتی و آموزشی شاهد و غیرشاهد
5.    س ت در محدوده تعیین شده برای متقاضیان ثبت نام دانش آموزان شاهد و غیرشاهد
توجه کنید که شرایط مذکور از طریق بررسی سوابق تحصیلی و تربیتی دانش آموز و با حضور دانش آموزان و والدین آن ها انجام می شود که مسئولیت آن در ثبت نام ورودی بر عهده ستاد ثبت نام مدرسه و ادامه تحصیل به عهده شورای مدرسه می باشد .


 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]