منابع ی سالمند شناسی وزارت بهداشت

درخواست حذف این مطلب


رشته سالمند شناسی یکی از گروه های آزمایشی آزمون ورودی های علوم پزشکی در مقطع  ی وزارت بهداشت است . سالمند شناسی از جدیدترین رشته های مقطع ی است که به مسائل بهداشتی ، سلامت و بیماری سالمندان و نیز روش های مداخله بهداشتی مبتنی بر تجارب علمی برای این قشر از جامعه می پردازد . فارغ حصیلان این رشته قادر به ارزی نیازها ، اولویت بندی مشکلات و برنامه ریزی و اجرای مراقبت های سلامت سالمندان خواهند بود . رشته سالمند شناسی جز رشته های علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی است . سال گذشته این رشته در های تبریز و علوم بهزیستی و توانبخشی در دوره های عادی وشهریه پرداز دانشجو پذیرش کرده است . علاقه مندان به رشته سالمند شناسی که در زمان ثبت نام ی وزارت بهداشت 97 ، فرم اطلاعات ثبت نامی خود را تکمیل کرده اند ، می بایست با برنامه ریزی دقیق و مطالعه منابع مفید خود را برای شرکت در آزمون آماده نمایند که در ادامه به بررسی مدارک تحصیلی مورد پذیرش ، دروس و ضرایب و منابع ی سالمند شناسی وزارت بهداشت 97می پردازیم .


 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]