علل خیانت مردان به ن

درخواست حذف این مطلبخیانت به معنای ش ته شدن یک پیمان است و بیشتر افراد آن را به صورت یک تجربه آسیب زا و دردناک تجربه می کنند ، خیانت در روابط شویی به صورت برقراری رابطه عاطفی یا به صورت پنهانی با جنس مخالف است.
 ویلیام گلاسر (روانشناس) بیان می کند که زوج ها زندگی مشترکشان را با عشق شروع می کنند ، اما می بینند صمیمیت اولیه به تدریج از بین می رود . با گذشت زمان زندگی برخی از همسران به ج کشیده می شود، اما اکثریت به زندگی مشترکشان با آهنگی یکنواخت و ملال آور ادامه می دهند و برای تحمل این زندگی به مشروبات الکلی، پرخوری، استفاده از یا ارتباطات نامشروع روی می آورند . به عقیده گلاسر مهمترین دلیل خیانت زوج ها تجربه مجدد صمیمیت فردی و است ، چیزی که دیگر آن را در زندگی مشترکشان نمی یابند ؛ بنابراین جذ ت بدین دلیل است که هیچ یک از طرفین عیب جویی ، سرزنش و شکوه نمی کنند .
در این مقاله به بررسی علل خیانت مردان به ن  شامل مشکلات در رابطه ،  نشدن نیازهای عاطفی ، ویژگی های فردی و تجربه های قبل از ازدواج ، نگاه جامعه به مردان ، تاثیر دوستان ، خانواده ،  و های مستهجن می پردازیم .


 مهمترین دلیل خیانت زوج ها نیاز به تجربه مجدد صمیمیت فردی و است

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]