آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی تکنولوژی پرتوشناسی تی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97

درخواست حذف این مطلب


 علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی 31 دانشجو خانم و آقا می پذیرد . آ ین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتوشناسی  تی روزانه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 3659 ، منطقه 2 حدود 5107 و در منطقه 3 حدود 3089 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته تکنولوژی پرتوشناسی  تی روزانه علوم پزشکی شیراز در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته تکنولوژی پرتوشناسی این است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]