ویرایش اطلاعات ثبت نام ی 98

درخواست حذف این مطلب


یکی از مشکلاتی که هر ساله ، برای تعدادی از داوطلبان آزمون ی به وجود می آید ، اشتباه وارد یک یا چند قسمت از اطلاعات ثبت نامی می باشد . با توجه به شرایط مندرج در دفترچه ثبت نام ی 98 ، هر زمان مشخص شود که داوطلب ، حقایقی را کتمان کرده ( چه عمدی و چه سهوی ) یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه ثبت نام ی نیست ، در هر مرحله ای که باشد ، از آزمون محروم خواهد شد . در نتیجه داوطلبان مذکور خواهان زمانی برای ویرایش اطلاعات ثبت نام ی هستند . از این رو سازمان سنجش این امکان را در دو نوبت ( در حین ثبت نام ی و در حین دریافت کارت ورود به جلسه ی ) برای داوطلبان فراهم کرده تا بتوانند در صورت اشتباه وارد یکی از قسمت های فرم ثبت نام ، آن را ویرایش نمایند . به منظور آگاهی بیشتر از زمان و نحوه ویرایش اطلاعات ثبت نام ی 98 ، خواندن ادامه مقاله را به شما توصیه می کنیم .


 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]