پیشنهاد برگزاری آزمون استاندارد دوم برای پذیرش در مدارس تیزهوشان

درخواست حذف این مطلب


شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با انتشار گزارشی با عنوان «را ار رفع نابسامانی ها در شیوه پذیرش مدارس متوسطه اول استعدادهای درخشان و نمونه تی»، پیشنهاد داد که آزمون استاندارد دیگری با هدف «غربالگری ثانویه» برای پذیرش مدارس متوسطه اول استعدادهای درخشان برگزار شود و همچنین معیارهای بی ارتباط با فلسفه وجودی مدارس متوسطه اول نمونه تی ، از معیارهای پذیرش دانش آموزان در این مدارس حذف شود. در این گزارش با اشاره به نابسمانی های ایجاد شده در شیوه پذیرش مدارس متوسطه اول استعداد های درخشان و نمونه تی ، علت بروز این اتفاقات، «پافشاری بر تغییر شتاب زدۀ شیوۀ پذیرش مدارس»، «واگذاری طراحی آزمون مدارس استعدادهای درخشان به نهاد غیرتخصصی (سازمان آموزش و پرورش استثنایی)»، «عدم درک صحیح از ماهیت مدارس نمونه تی» و «اصرار بر پذیرش بدون آزمون برای مدارس نمونه تی» عنوان شده است.


 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]