زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97

درخواست حذف این مطلب


بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97 روز شنبه 27 مرداد ماه آغاز می شود .

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]