آ ین مهلت اعتراض به نتایج نهایی آزمون ی سراسری 97

درخواست حذف این مطلب


آ ین مهلت اعتراض به نتایج نهایی آزمون ی سراسری 97 توسط داوطلبان ی امروز پنجشنبه مورخ 15 شهریور ماه می باشد .

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]